Procedure inschrijving en loting De Schalk

Uw belangstelling voor een of meerdere bouwnummers kunt u kenbaar maken aan de hand van het inschrijfformulier. Het formulier dient uiterlijk woensdag 9 oktober a.s. voor 12.00 uur door ons te zijn ontvangen. Na deze sluitingsdatum zullen de appartementen worden toegewezen d.m.v. loting bij notariskantoor mr. J.A. Kool te Zeist. Iedereen die zich inschrijft wordt geïnformeerd over de uitkomst van de toewijzing. Eventueel kunt u hierbij persoonlijk aanwezig zijn, bij deze loting wordt nog geen enkele duidelijkheid verschaft wie welke woning kan kopen. De loting is enkel om te bepalen in welke volgorde de mensen vanaf maandag 14 oktober benaderd worden.

Schalkwijkers krijgen voorrang
In het verleden is er door de gemeente Houten met de bewoners van Schalkwijk en de ontwikkelaar een afspraak gemaakt dat Schalkwijkers en mensen die onlangs nog in Schalkwijk hebben gewoond voorrang krijgen bij de verkoop van de woningen en appartementen in het plan De Wiese/De Schalk.
Voor de verkoop geldt dat er zes categorieën zijn:
Categorie 1: Schalkwijkers die al voor de advertentie in ‘t Groentje van 17 september 2019 stonden ingeschreven in het interessebestand van De Wiese.
Categorie 2: ex Schalkwijkers die al stonden ingeschreven in het interessebestand
Categorie 3: niet Schalkwijkers die al stonden ingeschreven in het interessebestand
Categorie 4, 5, 6: Schalkwijkers, ex Schalkwijkers en respectievelijk niet Schalkwijkers die nog niet stonden ingeschreven in het interessebestand.

Mocht u na het lezen van de documentatie nog vragen en/of opmerkingen hebben, neemt u dan contact op met Hiele & Dalsem makelaars. Zij helpen u graag verder.

Bekijk de projectwebsite van De Schalk.

Wordt u de bewoner van een prachtig nieuw appartement in Schalkwijk?

Verkoopproces
Tijdens het start verkoopevenement kunt u de brochure en andere documentatie bekijken en ophalen. Op 28 september is de bouwplaats geopend van 10.00 – 12.00 uur in De Wiese te Schalkwijk, bereikbaar via de Spoordijk door de gele bouwborden te volgen vanaf de Schalkwijkse brug.

Na 28 september is er een inschrijfperiode tot 9 oktober waarin geïnteresseerden een formulier ingevuld kunnen inleveren bij de makelaars van Hiele & Dalsem in Houten. Waarschijnlijk vindt op 11 oktober de loting plaats bij Notariskantoor Kool in Zeist waarna de geïnteresseerden in de door loting bepaalde volgorde worden benaderd. Meer informatie hierover ontvangt u tijdens de start verkoop op de bouwplaats.

meer info